BRYKIECIARKI SERIA BM 

TECHNOLOGIA ZAGĘSZCZANIA

Zmniejszenie ilości i objętości odpadów stałych jest kluczową kwestią w odniesieniu do gospodarki odpadami. Innowacyjna technologia zagęszczania będąca opatentowanym rozwiązaniem firmy Protechnika jest jedynym w Europie rozwiązaniem nisko kosztowego zagęszczenia frakcji nadsitowej, jak również podsitowej z jednoczesną możliwością zagospodarowania odwodnionych osadów ściekowych, których zagospodarowanie również jest problemowe.

 

Technologia zagęszczania BM pozwala na przetwarzanie szerokiej gamy materiałów odpadowych o niskiej gęstości

 

Koszty stosowanych dotychczas technologii zagęszczania opartych na dostępnych konwencjonalnych technologiach takich jak granulowanie i peletowanie są niewspółmiernie wysokie w stosunku do opracowanej przez Nas  technologii.

 

Dla porównania koszt metod stosowanych do tej pory kształtuje się na poziomie 150 PLN/m3 przy gęstości usypowej około 450 kg/m3. Gdzie poziom kosztów przy zastosowaniu technologii BM powoduje iż koszty kształtują się na poziomie 30 zł/ m3 przy gęstości usypowej 650 kg/m3.

 

Powoduje to, że brykiet powstały podczas tego procesu jest bardzo stabilny co pozytywnie wpływa na  łatwość jego przechowywania i transportu.  Z powodzeniem może być stosowany  jako paliwo wysokiej jakości i ma charakter ekologiczny.  Brykieciarka BM charakteryzuje się też  znacznie niższymi kosztami eksploatacji niż inne dostępne rozwiązania na rynku. Innowacyjność naszej technologii zagęszczania powoduje też  m.in to, że produkt szybciej się spala co powoduje zwiększenie wartość energii RDF o 15-18% po zmieszaniu z frakcją biologiczną.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA ZAGĘSZCZANIA

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

• Brykietowanie pierścieniowe  

• Kompaktowe Wymiary  

• Wysoka Wydajność  

• Nie Wymaga wstępnej obróbki

• Brak Emisji Zapachów

• Niski Pobór Energii

• Niska Emisja Hałasu

NOWE PODEJŚCIE DOTYCZĄCE  ODNOWIONEGO PALIWA (RDF) Dlaczego brykiet ?

Każdy produkt odpadowy RDF /SRF posiada różne parametry jakościowe w tym kaloryczność, wilgotność i składa się w większości z bardzo lekkich materiałów (100-150 kg / m3), co ogranicza potencjalne zastosowania ze względu na niską gęstość i znaczną objętość produktu w tradycyjnej postaci (płatek) i traktowaniu go jako paliwo uniwersalne o szerokim spectrum zastosowań nie ograniczające się tylko i wyłącznie do cementowni.

 

Dlatego też spowodowanie powstanie bardzo stabilnego brykietu i wprowadzenie go do obrotu paliwami eko powoduje pozyskanie nowych rynków zbytu - wszystkich tych gdzie mają zastosowanie technologie spalania odmiennych od tych stosowanych w w/w cementowniach.

WARTOŚĆ DODANA

Technologia maksymalizuje również odzyskiwanie materiałów organicznych i nadających się do recyklingu z odpadów resztkowych, umożliwiając ich przygotowanie do użycia paliwa. Wartość energetyczna brykietów wynosi od 19-23 GJ / ton, co jest bardzo podobne do wartości energetycznej węgla 16-26 GJ / ton.

WYMIARY BM75EX 

SPECYFIKACJA