Plebiscyt "Perła Roku"

Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast podczas 54 Zjazdu Forum w Iławie przyznała tytuł "Perły Roku" firmie Protechnika. Jest nam tym bardziej miło iż tytuł ten został przyznany przez ekspertów w branży, którymi niewątpliwie są uczestnicy Zjazdu. Nagrodę w imieniu firmy odebrał jej właściciel Pan Grzegorz Kowalczyk.


Celem plebiscytu jest wyłonienie podmiotu oferującego zakładom gospodarki odpadami - zakładom oczyszczania miast produkt lub produkty mające w danym roku kalendarzowym największe uznanie członków KFDZOM i uczestników organizowanych przez Forum Zjazdów.