ROZRYWARKI WORKÓW

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rozrywarki worków firmy Protechnika sa stosowane jako pierwszy element linii technologicznych. Urzadzenia te służą do otwierania i oprózniania zawartości i przenoszenia jej na przenosnik tasmowy. Konstrukcja umożliwia rozrywanie i opróżnianie worków z odpadami różnej wielkosci. Przetworzone w ten sposób, nierozdrobnione materiały mają gabaryty właściwe do dalszego procesu sortowania. Rozrywarka pozwala na szerokie możliwosci aplikacyjne na etapie projektowania i montażu. Istnieje możliwość zmiany parametru rozdrabniarki co do długości, szerokości i wysokości. Możliwość zmian ma na celu zwiększenie pojemności bufora, zwiększenie wydajności urządzenia, a także dostosowanie urządzenia do zaplecza sprzętu załadowczego (typ ładowarki). Wymiary rozrywarki mogą wynikać również z dostępnego miejsca na terenie istniejącego zakładu.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

SKUTECZNA TECHNOLOGICZNA PRZETWARZANIE ODPADÓW MIESZANYCH I SELEKTYWNYCH

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE   
 • Pozostawienie w całości wiekszości opakowań szklanych

 • Opcjonalny układ podnoszenia rozrywarki

 • Możliwość zabudowy na „starych” liniach

 • Opcjonalny układ przesuwu poziomego

 • Wysoka efektywność rozrywania i opróżniania worków na poziomie min 90%

 • Regulowana wydajność i efektywność pracy

 • Rozdrabnianie wstępne materiałów nietarasujących kruchych

 • Wysoka odporność mechaniczna

 • Wymienne narzędzia

 • Auto-rewers z hydraulicznym wycofywaniem noży stałych i nastawnym progiem zadziałania

 • Napęd główny z zewnętrznym chłodzeniem

WYMIARY

SPECYFIKACJA