SEPARATORY POWIETRZNE

Technologia separacji odpadów powietrza

Separatory powietrzne firmy Protechnika służą do odseparowania lekkiej frakcji od ciężkiej podczas segregacji odpadów w procesie recyklingu. Urządzenia te dzięki swojej konstrukcji i związanej z tym skuteczności bardzo często zastępują ręczne sortowanie i przyczyniają sią do zmniejszenia kosztów procesu segregacji. Separator przeznaczony jest do pracy z takim materiałem jak: odpad komunalny zmieszany, selektywnie zbierany, RDF, odpady budowlane, biomasa i odpady przemysłowe typu guma, tworzywa i inne.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE   

SEPARACJA ODPADÓW POWIETRZA

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 

• Układ podawania materiału realizowany za pomocą przenośnika przyspieszającego;

• Układ rozdzielający zapewniający optymalny rozdział frakcji lekkiej od frakcji ciężkich (inertnych), z możliwością regulacji parametrów pracy separatora takich jak kąt natarcia, intensywność wydmuchu;

• Układ odbioru frakcji lekkiej realizowany przez przenośnik odbioru frakcji lekkiej;

• Układ transportu powietrza wraz z wentylatorem;

• Układ odpylania powietrza (dostosowany do pracy z wysuszonym odpadem komunalnym zawierającym znaczące ilości pyłu organicznego);

• Układ rozdzielający z regulacjami ustawienia wysokości położenia dyszy nadmuchowej powietrznej i jej kąta nadmuchu, wielkości strumienia powietrza poprzez regulację obrotów wentylatora, regulacją położenia bębna separującego góra/dół, przód-tył, regulowany układ transportu powietrza wraz z wentylatorem;

• Wymagane konstrukcje wsporcze;

• Inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

WYMIARY  

SPECYFIKACJA